Av Henning Jon Grini, daglig leder Alternativt Spirituelt Forbund
 

Litt historikk
På slutten av nittitallet drev jeg et forum for alternativt interesserte mennesker i Arendalsområdet hvor vi arrangerte månedlige foredrag i aulaen i biblioteket. Dette forumet kalte vi Alternativt Forum Arendal.

Vi sendte også ut fysiske medlemsblad hver måned. Vi inngikk etter hvert samarbeid med tilsvarende forum i Kristiansand om disse medlemsbladene. Dette var da forløperen til Ildsjelen, et landsomfattende alternativt magasin jeg startet i 2002.

I den tiden jeg drev forumet ble jeg kontaktet av Øyvind Solum, som drev magasinet Alternativt Nettverk og de store alternativmessene, om ikke jeg, sammen med andre, kunne tenke meg å være med på å samle alternativt interesserte mennesker i et felles forbund.

Dette sa jeg ja til og ble da med i interimsstyret sammen med Per Henrik Gullfoss, som for øvrig skrev det meste av verdigrunnlaget til dette nye forbundet som fikk navnet Holistisk Forbund. I dag er verdigrunnlaget deres en god del endret og åndeligheten litt vanskelig å få tak i.

Vi ble ikke med videre etter stiftelsen da vi hadde nok å gjøre på hver vår kant, jeg med etableringen av magasinet Ildsjelen og Per som drev Den Nordiske Astrologiskolen.

Opp gjennom årene har jeg hatt god anledning og stor interesse av å følge med på hva som rører seg i det alternative miljøet i Norge. I alle de tolv årene jeg drev Ildsjelen har jeg vært på utallige messer og hatt kontakt med mange aktører i alternativbransjen.

Selv om interessen for det alternative har gått ned de siste årene og det at jeg ikke driver et magasin lenger, har ikke minsket min interesse for det spirituelle og alternative.

Men samfunnets interesse har minket. I dag finnes det heller ikke et samlende og kraftfullt talerør for oss som er genuint spirituelt interesserte. Det finnes svært få forbund for oss, og de er stort sett små og fokuserer hovedsakelig på et tema, for eksempel sjamanisme eller spiritualisme.

Ingen av forbundene har klart å skape en entusiasme som har medført en medlemsmasse som overstiger tusen. Da kan det være greit å minne om at da alternativmessene var på sitt mest aktive hadde de ca. 100 000 besøkende rundt om i Norge.

Potensiale er så mye større enn det dagens forbund har klart å skape. Dette er en av hovedgrunnene til dannelsen av Alternativt Spirituelt Forbund sammen med ønske om å skape noe som forener oss og muligheten for å samles i fellesskap.

 

Vil vårt forbund ha noen betydning ute i samfunnet?
I høyeste grad mener jeg, langt mer enn det folk flest tror. For det er nettopp tro det dreier seg om. Det vi mennesker tror på er jo det som både definerer oss og skaper vårt liv og vårt samfunn. Det er det som må endres om vi ønsker forandring i den ytre verden.

Endring må komme innenfra og ikke presses på utenfra. Derfor kan ikke utfordringer, problemer og konflikter virkelig løses med virkemidler som krig, økonomiske pressmidler eller politiske beslutninger. De underliggende årsakene må først tas tak i.

Vi vet, eller i hvert fall burde vi vite at man ikke kan løse konflikter eller uenigheter med krig. For det første er krig forferdelig på alle mulige måter samtidig som det bare skaper mer av det. Krig betyr bl.a. lidelse, traume og hat, i stor skala og i lang tid.

Heller ikke økonomiske pressmidler løser konflikter og uenigheter. De fungerer dårlig og virker bare midlertidig. Når det rettes mot et helt land, medfører det også lidelser for folk mens de som styrer landet som regel slipper unna.

Politikk betyr ikke annet enn at det er vår tro satt ut i praksis. Man velger jo sin partitilhørighet basert på sitt verdisyn, som jo er hva vi tror på. Når vi endrer det vi tror på så vil vi også endre våre politiske standpunkt.

Problemene som disse tre virkemidlene skulle løse dukker som regel opp igjen fordi de underliggende årsakene ikke er løst. Det blir bare symptombehandling. De underliggende årsakene bunner i vår spiritualitet, altså i hva folk tror på.

Våre problemer er derfor spirituelle av natur og krever spirituelle løsninger. Og det er her Alternativt Spirituelt Forbund kommer inn i bildet.

 

Vi må ha noe nytt å holde fast på, for å slippe grepet om det gamle
Samfunnsstrukturene rundt om i verden er nå i ferd med å bryte sammen. Det skyldes dypest sett ikke økonomien, krigene eller politikken vår. Dette er bare symptomer på at noe er galt. Det er selve fundament vårt som er dysfunksjonelt, gammelt og utdatert. Og fundamentet vårt er hva vi tror på.

Skal vi virkelig få løst våre store og presserende utfordringer er det nettopp det vi må gjøre noe med. Vi trenger et nytt fundament å stå på. Det vi har hatt har ikke vært solid nok og konsekvensene ser vi nå i verden med økonomisk nedsmelting, økologisk katastrofe og politisk populisme.

Det vi tror om livet, det guddommelige og oss selv er stort sett utdatert og fører til et dysfunksjonelt samfunn. Dette trenger oppgradering, akkurat som en app på en mobil.

Religioner skulle liksom føre oss nærmere det guddommelige, men i alt for mange tilfeller skjer det motsatte. Den seneste utviklingen i Midtøsten viser dette med all tydelighet. Midtøsten er jo opphavet til noen av de største og mest innflytelsesrike religioner på jorden, som kristendommen, jødedommen og Islam, men her er også konfliktnivået høyest. Vi trenger noe nytt som ikke representerer utdaterte dogmer og regler som religioner i alt for stor grad representer.

Veldig mange holder fast ved det gamle og slipper ikke taket fordi det føles trygt og kjent. Vi som er på den spirituelle veien ser klarere enn de fleste andre at religioner ikke er løsningen, men heller problemet. Man trenger alternativer, noe gjør at man lettere slipper taket på det gamle, og det er det vi i Alternativt Spirituelt Forbund jobber for.

De som har kikket på verdigrunnlaget vårt ser at her er det fritt for dogmer og regler for hvordan vi skal leve og oppføre oss. Derimot gir det en beskrivelse av hvem vi er, hvorfor vi er her og vår forbindelse og tilknytning til universet og den store guddommelige helheten.

Noen må gå foran. Ved å skape noe nytt er vi også med på å gjøre det gamle avleggs. Da blir det også lettere for andre å bli med når man har noe nytt å gripe tak i og forholde seg til.

 

I en mørk tid er det lys som må til
Akkurat nå er vi inne i en mørk tid for menneskeheten. Akkurat nå er det også den mørkeste tiden for oss som bor så langt mot nord. Vi trenger lys! Og det er bare lys som kan fordrive mørke.

Det er det vi ønsker med forbundet vårt. Vi ønsker å bringe inn lys der det trengs. Og da trenger vi også de som kan bære lyset. Jo flere vi blir i forbundet jo sterkere vil lyset bli og jo større innvirkning får vi på helheten som vi alle er den del av. Og er det ikke blitt sagt at lyset skal komme fra nord?

Og hva er det vi har av lys her i nord? Jo, det vakre, fantastiske og spektakulære nordlyset! Hadde det ikke vært fantastisk om forbundet vårt kunne bli som et nordlys! Spre lys og kjærlighet. Spre vakre tanker, innsikt og klarhet. Spre varme, omtanke og forståelse.

Vil du være en lysbærer sammen med oss?

Pin It on Pinterest

Share This