VISJON

Visjonen med
Alternativt Spirituelt Forbund

La oss starte med begynnelsen.

Navnet: Hvorfor bruker vi det til tider utskjelte og utfordrende ordet Alternativt? Svaret er ganske enkelt. Ordet Alternativ bevissthet og spiritualitet var beskrivelsen av den nye forståelsen av det spirituelle som vokste fram i slutten av forrige årtusen og begynnelsen av dette. Selv om ingen kan definere eksakt hva Alternativ bevissthet er, så vil alle som hører det ha en sterk følelse av hva det er. Vi kan nesten sammenligne det med Alkymiens bruk av ordet Prima Materia. Det sies om denne substansen i de Hermetiske skrifter at den finnes overalt. Alle kan se den, men ingen vet nøyaktig hva den består av. Men denne materien er utgangspunktet for å få tilgang til sjelens gull og evig liv.

I Norge har pressen og media ofte diskreditert, lemlestet og kvestet ordet alternativ og det alternativbevegelsen sto for. Vi er av den oppfatning at tiden er inne for å rehabilitere ordet og innholdet. Vi er et alternativ til alle tidligere religioner, trossystemer og dogmer. Vi forkaster overhodet ikke all tidligere erfaring og visdom, men vi er heller ikke bundet av sannheter og dogmer hugget i stein.

Av den grunn er ikke Alternativt Spirituelt Forbund talerør for noen enkelt gruppe innenfor det alternative. Vi rommer alle grupperinger som ønsker å være med oss på denne reisen.

Du hører kanskje med til de som savner en stemme som tar dette på alvor og står for det på en rolig og saklig måte i møtet med storsamfunnet.

En av våre visjoner er å være en slik stemme for den nye spiritualiteten ute i verden. Det synes som vi mennesker er nødt til å redefinere hvem vi er og vår rolle her på planeten. En del av denne endringen vil kreve at vi erkjenner vår spirituelle natur og vesen.

Jo flere vi blir i dette Forbundet, jo sterkere blir vi og jo flere muligheter får vi til å skape rom for å møtes og bli hørt. Vi som har startet forbundet synes dette er et spennende og nesten overveldende prosjekt å være en del av, men samtidig føles det som noe som skal være. Tid og sted for å samle denne gruppen av mennesker, som favner en ny opplevelse og forståelse av vår spirituelle natur og hensikten med våre liv her på jorden, er inne.

Vi søker å bli en stemme som ikke er preget av angst for å være spirituell og erkjenne sin åndelige natur, men som samtidig ikke er låst fast i en spesifikk religiøs oppfatning eller retning. Bak denne stemmen ønsker vi at sinnet åpnes mot et uendelig stort univers, med et ukjent antall dimensjoner, galakser og livsformer. Det å undre seg over det mirakuløse, hellige og magiske en vesentlig del av det spirituelle.

Vi ønsker å skape steder hvor vi kan møtes. I den virtuelle virkeligheten, i den spirituelle og i den fysiske.

Vi ønsker å gi trygghet, en følelse av styrke og hensikt til de som er medlem.

Vi ønsker å løfte hele denne verden opp på en høyere vibrasjon. Slik at vi kan gi slipp på mye av det mest absurde og meningsløse vi mennesker gjør mot hverandre, andre skapninger og kloden.

Vårt viktigste bidrag til en slik utvikling er at hver enkelt av oss har en så høy og klar vibrasjon som mulig. Hver og en av oss vil påvirke helheten og når vi er flere sammen, som ikke sløser bort vår energi på negativitet, motstand og smålighet, vil hver og ens kraft og betydning bli mangedoblet.

Dette er stedet for deg som søker klarhet, harmoni, kjærlighet og godhet. Og er villig til å være med på en reise med noe så stort at det av og til vil være noe som er annerledes enn det du hadde tenkt deg. Morgendagens åndelige muligheter og utfordringer kan ikke løses med gårsdagens svar og metoder. Samtidig som alt det vi allerede kan og har forstått er selve fundamentet vi står på når vi strekker oss mot nye høyder.

Takk for at du er her og leser dette.

Varme
Styret i Alternativt Spirituelt Forbund

Pin It on Pinterest

Share This