RITUALER

Ritualer for
Alternativt Spirituelt Forbund

I denne trosretningen er vi ikke avhengig av enkeltstående ritualer.

Vårt hellige rom er heller ikke bundet til spesielle bygninger eller steder.

Men enkelte steder vil kunne oppleves som å ha mer åpning mot en hellig energi enn andre.

Vi opplever at hensikten med ritualer er å skape kontakt med det hellige og åpne døren mot noe større.

Siden det hellige er en kraft som gjennomstrømmer alt, vil det avgjørende være om den som utfører ritualet og mottagerne evner å få en kontakt med det hellige.

Hvis ritualets form ikke lengre tjener denne hensikten, så blir det kun en død form som ikke har noen betydning.

I forhold til ritualene /sakramentene/overgangsritene som er mest vanlig i vår kultur, har vi følgende holdning og intensjoner.

Dåp

Dåp er uaktuelt, da vi tror det enkelte menneskes forhold til det åndelig er en personlig sak som må velges og omsettes i handling av vedkommende som går den veien.

VI tror at hvert enkelt individs vei til det hellige er en unik vei, som må erfares og oppleves av den som går den.

Vi vil utarbeide en velkomstseremoni, eventuelt navnedag for den nyankomne til jorden.

Konfirmasjon

Konfirmasjon er egentlig en gjentagelse av dåpsløftet i kristen mytologi.

Siden vi ikke har dåp, er et slikt bekreftelsesritual ikke aktuelt.

I førkristne samfunn var dette ofte en seremoni som støttet og satte fart i overgangen fra ungdom til voksen.

Vi vil utarbeide og tilby et endags ritual som vil være tilgjengelig for alle over 18 år. Det vil være et ritual som gjør at det enkelte individ tar steg for å erkjenne og ta ansvar for sitt eget liv, sine egne handlinger, følelser og tanker.

Ekteskap

Vi vil utarbeide retningslinjer som skal følges for de som ønsker å gå inn i prosessen som skjer når to mennesker velger å ta dette skrittet.

Hvordan ritualet blir og utfoldes vil alltid bli utarbeidet i samsvar med de som skal gifte seg.

Når vi får vigselsrett vil forbundet trene opp og autorisere de som skal ta seg av dette.

Død

Vi vil etter hvert utarbeid en plan og en form, for de som skal ta på seg oppgaven i forbindelse med død og gravferder.

Fokuset for dette arbeidet vil være å forholde seg på en respektfull måte til de etterlatte.

Samtidig vil det viktigste være å formidle at den som ikke er her fysisk lengre, har gått over til den andre siden og ta farvel og følge den avdødes ånd over til den andre siden.

Mens vi venter på våre ritualer...

Selv om man er medlem av vårt forbund, er det ingenting i veien for å få utført ritualer andre steder. Etter det offisielle programmet andre steder har man frihet til å sette sitt eget preg på det man selv arrangerer i etterkant. Her er en kort oversikt:

Vielse
Det er mange muligheter til å gifte seg i dagens samfunn. Det som antakelig vil være mest aktuelt er å gifte seg borgerlig. Det kan alle gjøre, og det er en livssynsnøytral seremoni. Det utføres i regi av kommunen og det er gratis så lenge man bor i den kommunen man vil gifte seg i. Det finnes muligheter for å bli viet utendørs eller i et selskapslokale, men her må man høre med kommunen hvilke muligheter som finnes.

Konfirmasjon
Borgerlig konfirmasjon er en seremoni som vanligvis arrangeres av Human-Etisk Forbund. Seremonien er ikke religiøs, men tar utgangspunkt i humanistiske og etiske verdier. Konfirmasjonstilbudet er åpent for alle — uavhengig av hva du måtte tro på. Det er ingen krav om å være medlem hos Human-Etisk Forbund.

Gravferd
Alle har rett til å gravlegges på en offentlig gravplass, selv om man ikke er medlem av Den norske kirke. Ønsker man ikke å gravlegges på en kirkegård, er en gravlund eller minnelund et alternativ. Hvis man ikke ønsker begravelse, er bisettelse et alternativ. Da kremeres avdøde etter en seremoni. En kan da velge urnenedsettelse på en gravlund eller søke om askespredning som gjøres hos Statsforvalteren.

Pin It on Pinterest

Share This