PRESSEMELDING

Pressemelding

Les vår pressemelding nedenfor eller last ned pdf versjon her.

Kontakt: Per Henrik Gullfoss
Mobil: 93420205
Email: gullfoss@outlook.com

NYTT TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

Harestua, tirsdag 2. oktober 2023

 

Vi har gleden av å lansere et helt nytt tros- og livssynssamfunn som har fått navnet Alternativt Spirituelt Forbund.

Vi ønsker å samle det alternative miljøet i Norge til et kraftfullt talerør for den nye spiritualiteten. En udogmatisk og åpen form for spiritualitet, hvor man søker kontakt med de ikke fysiske dimensjonene av tilværelsen.

Menneskeheten trenger en ny forståelse av hvem vi er og hvorfor vi er her, for å mestre utfordringene vi står overfor. En slik ny forståelse vil med nødvendighet innebære en ny erkjennelse av vår sanne åndelige natur, og hva vi egentlig gjør her nede på denne planeten.

Vi tenker at morgendagens muligheter og utfordringer ikke kan håndteres med gårsdagens svar og metoder.

Verden har de siste 2000 årene vært dominert av religioner med strenge regler og dogmer. Religionenes mål for livet har ofte vært å finne frelse og frihet når livet her på jorden er over. Vi setter søkelys på å leve i samklang med de sjelelige aspektene mens man er her.

De siste hundreårene har vitenskapen kommet sterkere inn i bildet, men det å tro at livet er en biologisk maskin som har oppstått ved en tilfeldighet, er like ulogisk som at en gammel mann med hvitt skjegg har skapt det hele.

Vi mener at noe av det verden har størst behov for akkurat nå er en utvidet forståelse av vår ikke fysiske natur. Det er ganske enkelt slik at bevisstheten om dette er avgjørende for den enkeltes liv og samfunnet som helhet.

Vi mener dette vil være med på å bringe menneskeheten videre.

 

Litt fra vårt verdigrunnlag:

Mennesket innehar en evig sjel. Sjelen overlever døden og lever videre i andre dimensjoner av eksistens.

Jorden er en levende planet blant mange andre i universet som inneholder liv og bevisste skapninger.

Vi er sjeler som gjennom den jordiske erfaring utvider og ekspanderer vår eksistens.

Sjelen kan leve flere liv, reinkarnere, både i denne verden og i andre.

Pin It on Pinterest

Share This