VERDIGRUNNLAG

Verdigrunnlaget for
Alternativt Spirituelt Forbund

Mennesket innehar en evig sjel. Sjelen overlever døden og lever videre i andre dimensjoner av eksistens.

Mennesket er et multidimensjonalt energivesen, og innehar både magiske og psykiske evner som kan kommunisere gjennom tid og rom.

Jorden er en levende planet blant mange andre i universet som inneholder liv og bevisste skapninger.

Vi er sjeler som gjennom den jordiske erfaring utvider og ekspanderer vår eksistens.

Vi anerkjenner opplevelsen av den spirituelle enhet som en dyp mystisk erkjennelse.

Sjelen kan leve flere liv, reinkarnere, både i denne verden og i andre.

Opplevelsene som møter oss i dette livet er forbundet med vår sjels tidligere erfaringer i denne og andre dimensjoner av virkelighet.

Gjennom det jordiske livet gis sjelen en mulighet til å utvide sin evne til å holde lys, kjærlighet og bevissthet.

Sjelen fortsetter sin utviklingsprosess på den andre siden.

Universet består av et felt av energi som gjør det mulig å innhente informasjon via psykiske evner som klarsyn, klarhørsel, klarsansing, intuisjon, kanalisering, divinasjon m.m.

Det er mulig å kommunisere med de som har forlatt sin kropp og eksisterer på den andre siden.

Det eksisterer mange former for liv og bevisstheter i vårt univers. Det er mulig å opprette kontakt med disse bevissthetene.

Dyr, fugler og andre skapninger har en form for sjelelig eksistens enten den er individuell eller kollektiv.

Mennesket er medskaper av sin egen skjebne, og skjebne og fri vilje er ikke motsetninger.

Universets lover er slik at du vil møte konsekvensene av dine tanker, ord, handlinger og følelser. På det sjelelige plan har vi godtatt og akseptert også de utfordrende erfaringene i våre liv.

Pin It on Pinterest

Share This