PERSONVERNERKLÆRING

for Alternativt Spirituelt Forbund (organisasjonsnummer 831 781 912).

Beskyttelsen av dine personopplysninger har høy prioritet hos oss. Medlemskapet ditt behandles konfidensielt og personopplysningene deles på ingen måte med andre.

Vi samler bare inn det mest nødvendige av informasjon via påmeldingsskjema for medlemmer og skjema for nyhetsbrev. Foreløpig benytter vi oss ikke av informasjonskapsler (cookies), men vil informere om det her når det blir aktuelt.

Vi behandler følgende personopplysninger:
Navn/adresse/mobil/epostadresse/fødselsnummer
I tillegg vil vi lagre dato for inn og utmelding.
Ved en eventuell utmelding vil dette bli slettet hos oss.

Disse personopplysningene brukes til å:

  • kommunisere med våre medlemmer (nyhetsbrev)
  • utføre våre aktiviteter (nyhetsbrev)
  • svare på henvendelser (e-post, mobil og kontaktskjema)
  • fremme krav om offentlige tilskudd (innmeldingsskjema)

Vi bruker datasystemer med begrenset tilgang og med trygg lagring. De er kun tilgjengelige for et svært begrenset antall personer og som behandler personopplysningene konfidensielt. Med jevne mellomrom vil vi gå gjennom våre systemer slik at vi er sikre på at de er oppdaterte med hensyn til sikkerhet.

Ved å benytte våre nettsider bekrefter det at du har lest, forstått og samtykket til innholdet i denne personvernerklæringen og vår behandling av dine personopplysninger. Dette kan du når som helst trekke tilbake ved å kontakte oss.

Alternativt Spirituelt Forbund sin behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk lov og personvernforordningen GDPR, som er det nye personvernregelverket til EU og som ble innført i 2018.

Pin It on Pinterest

Share This