ALTERNATIVT SPIRITUELT FORBUND

 

Velkommen til et

åpent spirituelt fellesskap!

 Alternativt Spirituelt Forbund er et nytt trossamfunn for spirituelt søkende mennesker.
Forbundet ble stiftet høsten 2023.

Vi har nå nådd 250 medlemmer.

Vi søker å bli en stemme som ikke er preget av angst for å være spirituell og erkjenne sin åndelige natur, men som samtidig ikke er låst fast i en spesifikk religiøs oppfatning eller retning.

Bak denne stemmen ønsker vi at sinnet åpnes mot et uendelig stort univers, med et ukjent antall dimensjoner, galakser og livsformer. Det å undre seg over det mirakuløse, hellige og magiske en vesentlig del av det spirituelle.

Vi ønsker å skape steder hvor vi kan møtes… I den virtuelle virkeligheten, i den spirituelle og i den fysiske. Vi ønsker å gi trygghet, en følelse av styrke og hensikt til dem som er medlemmer.

Hva er forbundets visjon? Les om det her.

La oss starte med begynnelsen.

Navnet: Hvorfor bruker vi det til tider utskjelte og utfordrende ordet Alternativt? Svaret er ganske enkelt. Ordet Alternativ bevissthet og spiritualitet var beskrivelsen av den nye forståelsen av det spirituelle som vokste fram i slutten av forrige årtusen og begynnelsen av dette.

Selv om ingen kan definere eksakt hva Alternativ bevissthet er, så vil alle som hører det ha en sterk følelse av hva det er. Vi kan nesten sammenligne det med Alkymiens bruk av ordet Prima Materia. Det sies om denne substansen i de Hermetiske skrifter at den finnes overalt. Alle kan se den, men ingen vet nøyaktig hva den består av. Men denne materien er utgangspunktet for å få tilgang til sjelens gull og evig liv.

I Norge har pressen og media ofte diskreditert og lemlestet  ordet alternativ og det alternativbevegelsen sto for. Vi synes at tiden er inne for å rehabilitere ordet og innholdet. Vi er et alternativ til alle tidligere religioner, trossystemer og dogmer. Vi forkaster overhodet ikke all tidligere erfaring og visdom, men vi er heller ikke bundet av sannheter og dogmer hugget i stein.

Av den grunn er ikke Alternativt Spirituelt Forbund talerør for noen enkelt gruppe innenfor det alternative. Vi rommer alle grupperinger som ønsker å være med oss på denne reisen.

Du hører kanskje med til de som savner en stemme som tar dette på alvor og står for det på en rolig og saklig måte i møtet med storsamfunnet.

En av våre visjoner er å være en slik stemme for den nye spiritualiteten ute i verden. Det synes som vi mennesker er nødt til å redefinere hvem vi er og vår rolle her på planeten. En del av denne endringen vil kreve at vi erkjenner vår spirituelle natur og vesen.

Jo flere vi blir i dette Forbundet, jo sterkere blir vi og jo flere muligheter får vi til å skape rom for å møtes og bli hørt. Vi som har startet forbundet synes dette er et spennende og nesten overveldende prosjekt å være en del av, men samtidig føles det som noe som skal være. Tid og sted for å samle denne gruppen av mennesker, som favner en ny opplevelse og forståelse av vår spirituelle natur og hensikten med våre liv her på jorden, er inne.

Vi søker å bli en stemme som ikke er preget av angst for å være spirituell og erkjenne sin åndelige natur, men som samtidig ikke er låst fast i en spesifikk religiøs oppfatning eller retning. Bak denne stemmen ønsker vi at sinnet åpnes mot et uendelig stort univers, med et ukjent antall dimensjoner, galakser og livsformer. Det å undre seg over det mirakuløse, hellige og magiske en vesentlig del av det spirituelle.

Vi ønsker å skape steder hvor vi kan møtes. I den virtuelle virkeligheten, i den spirituelle og i den fysiske.

Vi ønsker å gi trygghet, en følelse av styrke og hensikt til de som er medlem.

Vi ønsker å løfte hele denne verden opp på en høyere vibrasjon. Slik at vi kan gi slipp på mye av det mest absurde og meningsløse vi mennesker gjør mot hverandre, andre skapninger og kloden.

Vårt viktigste bidrag til en slik utvikling er at hver enkelt av oss har en så høy og klar vibrasjon som mulig. Hver og en av oss vil påvirke helheten og når vi er flere sammen, som ikke sløser bort vår energi på negativitet, motstand og smålighet, vil hver og ens kraft og betydning bli mangedoblet.

Dette er stedet for deg som søker klarhet, harmoni, kjærlighet og godhet. Og er villig til å være med på en reise med noe så stort at det av og til vil være noe som er annerledes enn det du hadde tenkt deg. Morgendagens åndelige muligheter og utfordringer kan ikke løses med gårsdagens svar og metoder. Samtidig som alt det vi allerede kan og har forstått er selve fundamentet vi står på når vi strekker oss mot nye høyder.

Takk for at du er her og leser dette.

Varme
Styret i Alternativt Spirituelt Forbund

Vil du vite mer om forbundet? Les verdigrunnlaget her.

 • Mennesket innehar en evig sjel. Sjelen overlever døden og lever videre i andre dimensjoner av eksistens.
 • Mennesket er et multidimensjonalt energivesen, og innehar både magiske og psykiske evner som kan kommunisere gjennom tid og rom.
 • Jorden er en levende planet blant mange andre i universet som inneholder liv og bevisste skapninger.
 • Vi er sjeler som gjennom den jordiske erfaring utvider og ekspanderer vår eksistens.
 • Vi anerkjenner opplevelsen av den spirituelle enhet som en dyp mystisk erkjennelse.
 • Sjelen kan leve flere liv, reinkarnere, både i denne verden og i andre.
 • Opplevelsene som møter oss i dette livet er forbundet med vår sjels tidligere erfaringer i denne og andre dimensjoner av virkelighet.
 • Gjennom det jordiske livet gis sjelen en mulighet til å utvide sin evne til å holde lys, kjærlighet og bevissthet.
 • Sjelen fortsetter sin utviklingsprosess på den andre siden.
 • Universet består av et felt av energi som gjør det mulig å innhente informasjon via psykiske evner som klarsyn, klarhørsel, klarsansing, intuisjon, kanalisering, divinasjon m.m.
 • Det er mulig å kommunisere med de som har forlatt sin kropp og eksisterer på den andre siden.
 • Det eksisterer mange former for liv og bevisstheter i vårt univers. Det er mulig å opprette kontakt med disse bevissthetene.
 • Dyr, fugler og andre skapninger har en form for sjelelig eksistens enten den er individuell eller kollektiv.
 • Mennesket er medskaper av sin egen skjebne, og skjebne og fri vilje er ikke motsetninger.
 • Universets lover er slik at du vil møte konsekvensene av dine tanker, ord, handlinger og følelser. På det sjelelige plan har vi godtatt og akseptert også de utfordrende erfaringene i våre liv.

Medieoppslag

For flere medieoppslag klikk her.

Paradigmepodden

Hemmeligheten bak forandring er å fokusere all din energi, ikke på å bekjempe det gamle, men bygge det nye.

Dan Millman

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt om forbundet vårt.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Hvorfor meldte du deg inn i Alternativt Spirituelt Forbund?

Har alltid savnet et godt organisert initiativ som tar vissheten om en utvidet virkelighetsforståelse på alvor.
Var selv med og startet «Humanitys Team» med Neale Donald Walsh i 2003, men det manglet momentum.
Tiden er mer moden nå, ikke minst fordi kvantefysikk og spiritualitet er i ferd med å enes om de store spørsmålene.
Dette er et riktig og viktig skritt på veien fremover mot en ny forståelse av hvem og hva vi egentlig er, noe som på sikt kan skape en helt ny type samfunn og global samhørighet.

Terje Toftenes

Første gang jeg leste om planene for dette forbundet begynte hjertet mitt å spille de herligste toner.
Jeg vil være med på å skape denne stemmen som kan bidra til å søke nye perspektiver.
Sammen kan vi skape et mer bærekraftig samfunn for alle på denne vakre planeten som er vårt hjem. 🌈
Tusen takk for at dere gjør det mulig å bygge opp denne viktige plattformen.

Monica Fredriksen

Bli Medlem

Medlemsskap i Alternativt Spirituelt Forbund er gratis.

Du kan melde deg inn ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Du skal vite at det er enkelt å melde seg ut igjen. Da kan du bare sende oss en e-post eller en skriftlig utmelding til følgende adresse:
Alternativt Spirituelt Forbund, v/ Henning Jon Grini, Egelundveien 41, 4839 Arendal

NB! Medlemskap forutsetter at du ikke er medlem av et annet tros- og livssynssamfunn. Du må også ha et norsk personnummer og ha bostedsadresse i Norge. Mange ble automatisk innmeldt i Den norske kirke ved dåp. Utmelding fra Den norske kirke kan gjøres her.

Medlemsfordeler

– Magasinet Mystikk tilsendt i pdf format

– Visjonsbærerens zoom møte en gang i måneden

– Tilgang på kontaktpersoner i ditt område

Kommer

– Kongress i Oslo (rabatterte priser)

– Jevnlige meditasjonsmøter på zoom

– Ildseremonier i Oslo fire ganger i året

Innmelding

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
NB! Ditt medlemskap behandles konfidensielt og personopplysningene deles ikke med andre. Les vår Personvernerklæring.

Pin It on Pinterest

Share This