FELLESSKAP

Å skape fellesskap i
Alternativt Spirituelt Forbund

Å være en del av et fellesskap med mennesker som forstår hverandre og støtter hverandre er svært viktig. Å ikke høre til et sted og bli marginalisert i samfunnet er det mange alternative spirituelle mennesker som opplever og det er noe som vi gjerne vil gjøre noe med. Det er en av grunnene til at vi har startet forbundet.

Vi i Alternativt Spirituelt Forbund vil derfor ivareta våre medlemmer og skape gode, varme og inkluderende fellesskap hvor man kan møtes, være seg selv og snakke om spirituelle saker som opptar oss, eller bare for å være sosiale, som å gå turer, se film osv. Det kan også være for å møtes for å utøve forskjellige praksiser, som meditasjon, eller skape arrangement som foredrag, kurs m.m.

Fysiske møter
Vi mener det er viktig å møtes utenfor internett. Det å møtes fysisk gir en helt annen dimensjon enn bare å sees via nettet.

Våre medlemmer driver fellesskapene
Det er medlemmer fra vårt forbund som driver våre fellesskap, og det er også de som bestemmer hvem som kan bli med på det som arrangeres, enten de er medlemmer eller ikke.

De medlemmene som ønsker å starte opp et slikt fellesskap kan også bli vår kontaktperson for det aktuelle området, om man vil. Hvis dette fellesskapet vokser kan det være aktuelt å opprette et avdelingskontor. Disse kan få støtte fra forbundet etter hvert.

Frie fellesskap
Våre fellesskap styres helt og holdent lokalt.

Det vi presenterer nedenfor er tips til hvordan man legger til rette for et best mulig fellesskap og hvordan man kommer i gang med et tenkt møte (mest aktuelt når det blir flere som kommer). Dette kan for eksempel foregå i enkeltmedlemmers hjem, på kafe eller annet egnet sted.

Ofte stilte spørsmål

Hvem skal styre møtene fellesskapet arrangerer?
Det kan være en fordel at noen fra fellesskapet styrer møtene. Det er opp til det enkelte fellesskapet å bestemme hvem. Det kan også gå litt på rundgang. Det er viktig å ha i mente at alle bør få anledning til å prate.

Hvor og når kan slike møter arrangeres?
Det kan være hjemme hos privatpersoner. Da føles det litt mer personlig og uformelt. Det kan være i et fast hjem eller det kan gå på rundgang. Det kan også være på en kafe. En vanlig ukedag på tidlig kveldstid kan være fint tidspunkt for møte siden mange er opptatt i helgene.

Hvor lenge skal disse møtene vare?
Det er igjen helt opp til det enkelte fellesskap. To til tre timer kan være passelig. Man kan også legge inn en pause slik at møtet blir litt mer uformelt eller man kan samles før eller etter møtet for litt snacks.

Vil dette koste noe?
Nei, siden dette foregår hjemme hos folk så koster det ikke noe, men man kan kanskje spleise litt på snacks eller ta med seg noe. Har man det på kafe er det hyggelig å kjøpe noe fra kafeen sik at man også støtter dem litt.

Hvilke emner kan tas opp?
Hovedsakelig bør det være tema av spirituell karakter. Før man starter møtene kan det være en fordel at deltakerne tar en runde og deler litt om hendelser i sitt eget liv, gjerne av spirituell betydning. Denne runden bør ikke ta lang tid, men det avhenger av hvor mange som kommer.

Det er et enormt spekter av tema av spirituell karakter å ta opp, og er det noen tema som fenger kan dette tas opp flere ganger. Kanskje en av deltakerne på møtet vil ta opp et tema som man brenner for?

Det er heller ikke noe i veien for å ta opp viktige hendelser lokalt, nasjonalt og globalt. Da kan man også diskutere disse hendelsene utfra et spirituelt ståsted

Et tips kan være at man diskuterer en bestemt bok. Et annet tips kan være å invitere eksterne personer til å snakke om et spesifikt tema.

Noen ganger kan det være en fordel å bestemme tema i forkant til hvert møte, men andre ganger kan tema være helt åpen og man kan se hva som dukker opp.

Hvor ofte bør man arrangere slike møter?
Det er helt opp til fellesskapet. Det kan for eksempel være en gang i uken, eller hver annen uke. Det kan også være en gang i måneden. Det viktige er at det skjer regelmessig.

Det kan også anbefales å arrangere noe sosialt utenom, som en sommerfest, eller reise på turer sammen eller gå på et eksternt arrangement, om det er interesse for det.

Kan man arrangere større arrangementer?
Det er ingenting i veien for å arrangere mindre foredrag eller andre aktiviteter som alle kan være med på.

Hvis man ønsker å arrangere et større arrangement eller happening av noe slag i det offentlige rom så er det fint å få avklart dette med ledelsen i ASF.

Hvordan opprettholde stabilitet i et slikt fellesskap?
Det er viktig å holde en god tone på slike møter. Hvis man merker at noen tema kan skape mye friksjon og uenighet så kan det være lurt å droppe det aktuelle temaet for en stund.

Det finnes en kommunikasjonsmetode som heter ikkevoldskommunikasjon eller også kalt sjiraffspråk som man kan sette seg inn i. Den har fått sitt navn fordi sjiraffens lange hals gir den oversikt, de store ørene gjør den flink til å lytte og det store hjertet gir den empati.

Slik kommer du i gang

Hva gjør jeg om jeg ønsker å opprette et slikt fellesskap?
Hvis du som medlem ønsker å starte et slikt fellesskap der du bor, så ta kontakt med oss. Vi vil da føre deg opp som kontaktperson (hvis du vil bli kontaktperson) for det området du bor i her på vår hjemmeside (større steder kan ha flere kontaktpersoner).

Bruk gjerne Facebook som informasjonskanal
Man kan informere via mobil, men det er mer effektivt å opprette en Facebookgruppe hvor folk kan få nærmere informasjon. Da kan folk lett finne ut hva som foregår av aktiviteter, hvor dette foregår, når det skjer og hvem som er med.

Vi vil da føre opp dette fellesskapet på vår hjemmeside med lenke til denne Facebookgruppen hvor de kan få mer informasjon.

Forslag til navn på Facebookgruppen er ASF(stedsnavn). Det er fort og lett å opprette Facebookgrupper her.

Ta kontakt
Ta kontakt med oss om det er mer du lurer på eller har lyst til å starte et slikt fellesskap der du bor.

Pin It on Pinterest

Share This