Av Tone Briana Holberg, styreleder i Alternativt Spirituelt Forbund​
 

Et nytt spirituelt trossamfunn har sett dagens lys. Mange vil kanskje spørre seg om vi trenger enda et spirituelt trossamfunn. Har vi ikke nok fra før?
Vil det svekke de andre trossamfunnene hvis det startes et nytt, og vil det bare bli et nytt tilskudd til «andedammen»?

I løpet av de siste 40 årene har det vært en blomstring av nye måter å oppleve spiritualiteten på.  Bøker som for eksempel «The Secret» av Rhonda Byrne, «Samtaler med gud» av Neale Donald Walsch, «The Power of Now» av Eckhart Tolle, har brakt  nye  alternative måter å oppleve religion og spiritualitet til mange nye lesere. Det har vært en blomstring av alternative messer, forlag, bokklubber, foredrag, kurs o.l. gjennom flere tiår. Det har florert med tilbud innenfor astrologi, tarotkort, orakelkort, numerologi, regresjoner til tidligere liv meditasjon, yoga for å nevne noe. Felles for alle disse tilbudene er ideen om at hver må selv bestemme hva og hvordan man vil forholde seg til det spirituelle. Det har ikke vært èn bok, èn kirke, èn tro, men et mangfold. Dette har gått sin skjeve gang. Vi har snakket om englefjær, om å kommunisere med de døde, om merkelige og mystiske fenomener.

Mye av dette har flommet over i mediene, men ofte har debatten flyttet seg fra de alternatives område til å spille på «bortebane». Tatt ut av sin sammenheng vil mange av de sentrale ideene i det alternative spirituelle samfunn virke latterlige og merkelige. Galskap vil enkelte hevde at det er. Det har vært lett å gripe fatt i det usikre og utrygge ved det å søke det spirituelle for eksempel ved latterliggjøring gjennom programmer som «Folkeopplysningen» i NRK.

Hvordan kommunisere det alternativt spirituelle til mennesker som ikke deler deres syn på livet er den store utfordringen, hvis man skal gå inn i samfunnsdebatten. Man kan ikke forstå eller oppleve et spirituelt livssyn uten å forstå helheten bak det. Å diskutere ut fra premissene til det 3-dimensjonale verdensbildet, blir umulig. For å forstå tankegangen til de spirituelle så må man se utover det fysiske univers. Vi må inn i forståelsen av at det finnes flere dimensjoner av virkelighet og alt det eksisterer et kvantefysisk felt av realitet.

Alternativt Spirituelt Forbund ønsker å bringe dette kvantefysiske univers inn i vår virkelighet gjennom å lage en ny forklaringsmodell på hva eksistensen og et menneske er. Å forstå at mennesket er et multidimensjonal skapning med uendelig potensial er grunnleggende for å begynne å forstå hva den alternative spiritualiteten baserer seg på.

Vi ønsker å ta spiritualiteten på alvor, ikke som et hjelpemiddel til noe annet som å bli frisk, få mer penger eller for å redde verden fra en humanetisk eller økologisk krise. Spiritualiteten er målet i seg selv. Det å utvikle seg til å forstå mer og mer av eksistensen og å komme mer og mer i kontakt med sitt indre jeg, selvet eller sjelen – hva man nå enn vil kalle det. Å erkjenne eksistensens dypere virkelighet og mening. Å erkjenne sin egen udødelige multidimensjonale eksistens. Våre liv begynner ikke ved fødselen og slutter ikke ved døden, men transenderer det fysiske livet og er en del av et mye større hele. Ved å erkjenne det vil temaer som kroppens energifelt, intuisjon, divinasjon, kommunikasjon med andre dimensjoner og skapninger finne sin naturlige plass som en del av det totale kvantefysiske feltet. Det som virker mystisk og merkelig på mange vil finne sin logiske forklaring i en større spirituell modell av tilværelsen. Alternativt Spirituelt Forbund ønsker å bidra til å fremme denne forståelsen av tilværelsen.

Men selvfølgelig er ikke tanken at dette skal føre til at man blir en navlebeskuende egoist. Er det noe verden trenger mer av så er det omtanke, omsorg, vennlighet og positiv handlekraft. Fra et åpent spirituelt ståsted hvor alle skapningers verdi anerkjennes enten det er mennesker, dyr, planter eller naturen vil det være lettere å ta riktige avgjørelser basert på visdom og respekt.

Det finnes mange måter å utøve sin spirituelle tro på, og den kan få mange ulike uttrykk i den fysiske verden. Det finnes også trossamfunn i Norge i dag som baserer seg på en spirituell oppfatning av tilværelsen. De fleste har et utvalgt fokuspunkt som for eksempel spiritualisme, sjamanisme, holisme o.l. Det vi søker er å komme bakenfor de ulike retningene og finne essensen av det å være spirituell. Alternativt Spirituelt Forbund vil derfor passe godt for medlemmer med en åpen spirituell tro, og som ikke ønsker å tilknytte seg en bestemt praksis eller utøvelse. Alternativt Spirituelt Forbund setter  derimot ingen begrensinger på hvordan man vil utøve denne spirituelle troen i sitt personlige liv.

Alternativt Spirituelt Forbund ønsker å være et trossamfunn som tar det spirituelle på alvor ved å understøtte det essensielle som befinner seg bak ideen om spiritualitet, at mennesket er i evig utvikling både her på jorden og i andre dimensjoner.

Tiden er over for å være unnvikende, forståelsesfulle og vage. Vi trenger å tone flagg, sette skapet på plass, å erkjenne hva vi tror på. Tiden er over for vagt snakk om kjærlighet og engler.

Vi er ikke spirituelle for å redde planeten, naboen, eller hverandre. Vi er spirituelle fordi vi er på en reise, en reise mot større bevissthet, en reise mot det ukjente, en personlig reise for hver enkelt, en reise som fortjener respekt og kanskje beundring – fordi man tør, tør å møte det ukjente, tør å søke mot det nye, tør å stå utenfor fellesskapet og den allmenne folkemening.

Alternativt Spirituelt Forbund er et forbund for deg som vil stå inne for din spirituelle tro, og trenger andre som står sammen med deg. Som det sies «Sammen er vi mindre alene».

Pin It on Pinterest

Share This